Računovodstvo – knjigovodstvo

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA • Dnevnik • Glavna knjiga • Pomoćne knjige uzvrđene u skladu sa propisima i potrebama poduzetnika SASTAVLJANJE TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA • Bilanca • Račun dobiti i gubitka • Bilješke uz financijska izvješća OBRAČUN PLAĆA • Izrada isplatnih lista i rekapitulacija • Izrada kompletnih obračuna honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima • Predavanje … OpširnijeRačunovodstvo – knjigovodstvo