Paketi usluga

Paketi usluga

S

 • Obračun plaće za 1 zaposelnika
 • Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna
 • Knjiženje do 15 dokumenata
 • Knjiga URA i IRA
 • Obračun PDV-a (za obveznike)
 • Evidencija do 5 osnovnih sredstava i obračun amortizacije

M

 • Obračun plaće za 2 zaposelnika
 • Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna
 • Knjiženje do 30 dokumenata
 • Knjiga URA i IRA
 • Obračun PDV-a (za obveznike)
 • Evidencija do 10 osnovnih sredstava i obračun amortizacije

L

 • Obračun plaće za 5 zaposelnika
 • Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna
 • Knjiženje do 45 dokumenata
 • Knjiga URA i IRA
 • Obračun PDV-a (za obveznike)
 • Evidencija do 15 osnovnih sredstava i obračun amortizacije

XL

 • Obračun plaće za 15 zaposelnika
 • Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna
 • Knjiženje do 150 dokumenata
 • Knjiga URA i IRA
 • Obračun PDV-a (za obveznike)
 • Evidencija do 25 osnovnih sredstava i obračun amortizacije

ZATRAŽITE PONUDU