Računovodstvo – knjigovodstvo

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA • Dnevnik • Glavna knjiga • Pomoćne knjige uzvrđene u skladu sa propisima i potrebama poduzetnika SASTAVLJANJE TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA • Bilanca • Račun dobiti i gubitka • Bilješke uz financijska izvješća OBRAČUN PLAĆA • Izrada isplatnih lista i rekapitulacija • Izrada kompletnih obračuna honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima • Predavanje … OpširnijeRačunovodstvo – knjigovodstvo

Poslovno savjetovanje

U cilju poboljšanja poslovanja svakog našeg klijenta nastojimo biti uključeni u razne djelove i faze poslovanja klijenata. Razumjevanjem i uvidom u klijentovo poslovanje u mogućnosti smo dati savjete o djelotvornosti i učinkovitosti pojedinih poslovnih odluka klijenta. Takav pristup omogućuje vaš rast i bolje poslovanje, na obostrano zadovoljstvo. Savjetovanje pri osnivanju poduzeća Porezno savjetovanje Savjetovanje pri … OpširnijePoslovno savjetovanje

Paketi usluga

S Obračun plaće za 1 zaposelnika Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna Knjiženje do 15 dokumenata Knjiga URA i IRA Obračun PDV-a (za obveznike) Evidencija do 5 osnovnih sredstava i obračun amortizacije M Obračun plaće za 2 zaposelnika Izrada i predaja JOPPD obrasca putem aplikacije e-porezna Knjiženje do 30 dokumenata Knjiga URA i IRA Obračun PDV-a … OpširnijePaketi usluga